Hvad er Masker med Mening

Masker med Mening et løsningsfokuseret gruppetilbud. Hvad det betyder, kan du læse her.

Masker med Mening er et projekt, der henvender sig til grupper af borgere med tilbud om deltagelse i et 8 ugers gruppeforløb for derigennem at opleve:

  • Øget ro og afslapning
  • Øget fællesskab og samhørighed
  • Glæden ved at producere et stykke håndarbejde.

Vores håb er, at borgere der deltager oplever de fysiske og psykiske effekter af at lave håndarbejde og måske selv får mod på og lyst til at fortsætte nørkleriet enten alene eller sammen med andre.

 

Tiden vil blive brugt på en vekselvirkning mellem det konkrete håndarbejde suppleret af strukturerede løsningsfokuserede dialoger, der forstørrer de positive effekter af håndarbejde samt inddrager gruppens medlemmer, så den enkelte får mulighed for at bidrage med sin viden og erfaringer til gruppen. I den løsningsfokuserede tilgang er vi optagede af at understøtte den enkelte i, at skabe de forandringer de gerne vil, samtidig med at vi fokuserer på, hvad den enkelte gør der allerede virker i den retning. Vi tror på, at det er nyttigt at fokusere på det, der virker, det vi gør godt, og det vi gerne vil have, frem for det der ikke virker. Helt konkret betyder det, at vi i samtaler med deltagerne er optagede af, hvordan den enkelte mestrer en given situation, og skaber selv små fremskridt mod der hvor de ønsker at bevæge sig hen.

 

Vores håb er, at Masker med Mening kan bidrage til at øge trivsel og livskvalitet gennem en styret og faciliteret gruppeproces, hvor den enkelte opdager egne kompetencer og ressourcer samt får øje på de positive fysiske og psykiske effekter, der følger af at fordybe sig i et håndarbejdes projekt. Målet er endvidere at bryde med ensomhed og isolation ved at invitere ind til et nyt fællesskab, hvor man kan føle sig kompetent og nyttig.